Europees Parlement steunt mijn Digitale Vrijheidsstrategie voor het EU buitenlands beleid

Het Europees Parlement heeft vanmiddag met een grote meerderheid ingestemd met de eerste strategie voor digitale vrijheid in het buitenlandbeleid van de EU.

Ik ben enorm blij met de grote steun die mijn rapport heeft gekregen. Het Parlement zegt hiermee heel duidelijk dat digitale vrijheden, zoals ongecensureerde toegang tot internet, fundamentele rechten zijn die net zo veel bescherming verdienen als traditionele mensenrechten. Mijn strategie beschrijft een groot aantal actiepunten op het gebied van handel en ontwikkelingssamenwerking waarmee de EU direct aan de slag moet. Nieuwe technologieën bieden grote kansen, maar mensen kunnen er alleen van profiteren als we tegelijk ook de gevaren aanpakken. Ik wil iedereen die via mijn website, Facebook of Twitter heeft meegewerkt aan dit rapport bedanken voor alle input, suggesties en steun. Technologie biedt ook voor politici nieuwe kansen om samen met experts, kiezers en geïnteresseerden beter beleid te maken. Dat zal ik in de toekomst blijven doen. Er is nu natuurlijk veel werk aan de winkel om alle concrete suggesties in het rapport ook werkelijkheid te maken, daarbij heb ik ieders steun weer hard nodig.

Ik zie er naar uit om samen met jullie verder te werken aan de bescherming en verbetering van digitale vrijheden, zowel in de EU als ver daarbuiten.

Met vriendelijke groet,

Marietje Schaake

=========================

Europarlement steunt Digitale Vrijheidsstrategie D66′er Schaake

Het Europees Parlement heeft vanmiddag met een grote meerderheid ingestemd met de eerste strategie voor digitale vrijheid in het buitenlandbeleid van de EU. D66-Europarlementariër Marietje Schaake is verheugd met de steun voor haar rapport. “Het Parlement zegt heel duidelijk dat digitale vrijheden, zoals ongecensureerde toegang tot internet, fundamentele rechten zijn die net zo veel bescherming verdienen als traditionele mensenrechten. Ik beschrijf een groot aantal actiepunten op het gebied van handel en ontwikkelingssamenwerking waarmee de EU direct aan de slag moet. De nieuwe technologieën bieden grote kansen, maar mensen kunnen er alleen van profiteren als we tegelijk ook de gevaren aanpakken.”

Strijd voor mensenrechten

Schaake wist het afgelopen jaar als rapporteur van het Europees Parlement de revolutionaire gevolgen van nieuwe technologieën op samenlevingen en mensenrechten hoog op de politieke agenda te krijgen. “De strijd voor mensenrechten kent steeds vaker een technologische kant”, verklaart de D66-politica. “Dissidenten worden in de gevangenis geconfronteerd met uitdraaien van hun internet- en mobiele communicatie. Iran bouwt een ‘Halal-internet’, waarbij de Iraanse bevolking wordt afgesneden van het Wereld Wijde Web. Anoniem bloggen dreigt in China een illegale activiteit te worden, en in Rusland houden de autoriteiten sinds kort al het internetverkeer in de gaten.”

Concrete maatregelen

Een vrij en open internet is volgens Schaake onmisbaar voor het uitoefenen van het universele recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging. Ook is het van groot belang voor een transparante overheid en controle op de macht. Het rapport A Digital Freedom Strategy in EU Foreign Policy bevat veel concrete maatregelen. Zo moet digitale vrijheid een voorwaarde worden in alle handelsverdragen, hulpprogramma’s en toetredingsonderhandelingen met niet-EU-landen. Ook zou digitaal verzameld materiaal, zoals gsm-foto’s van mensenrechtenschendingen, in de rechtszaal moeten kunnen dienen als bewijs. De EU moet daarnaast de export van digitale wapens verbieden: technologieën waarmee autoritaire regimes mensenrechtenactivisten, journalisten en dissidenten afluisteren en opsporen. “Tegen Iran en Syrië heeft de EU deze handel nu verboden”, verklaart Schaake. “Maar we hebben wetten en regels nodig die technologiebedrijven dwingen na te denken over de gevolgen van het misbruik van hun producten voor bijvoorbeeld mensenrechten.”

Geloofwaardig

De EU kan daarnaast in arme landen een elementaire ICT-infrastructuur helpen aanleggen en goedkope draadloze tabletcomputers leveren voor (online) onderwijs.Omgeloofwaardig te zijn in de rest van de wereld moet de EU binnen haar grenzen hoge normen hanteren voor digitale vrijheid. Net als in Nederland moeten alle EU-landen netneutraliteit (vrij verkeer van alle internetdiensten) verankeren in de wet. Bedrijven die onder druk van regeringen worden gedwongen informatie offline te halen, moeten kunnen rekenen op politieke steun uit Brussel.

Wereldspeler

Europa moet de leiding nemen in het wereldwijd bevorderen en beschermen van digitale vrijheid, vindt Schaake. “De EU is het grootste handelsblok ter wereld, maar ook een gemeenschap van waarden. Europa moet haar macht gebruiken en optreden als wereldspeler. Het grenzeloze, mondiale karakter van internet vraagt nieuwe vormen van internationale samenwerking en bestuur, waarbij technologiekanworden ingezet om transparantie en vrijheid te bevorderen.”

Werkwijze

De D66-politica ging bij de totstandkoming van het rapport vernieuwend te werk. Schaake plaatste haar ontwerprapport op internet en nodigde belanghebbenden uit mee te denken (crowd-sourcing). Veel burgers, bedrijven, NGO’s en overheden deden dat, wat de inhoud ten goede is gekomen en een breed draagvlak geeft. Schaake: “Ook dit is één van de vele mogelijkheden van internet: het overbruggen van de kloof tussen burger en politiek. Het is me goed bevallen.”

Het volledige rapport is hier te lezen

Presentatie

Schaake presenteerde gisteren haar rapport in de plenaire vergadering van het Europees Parlament:

Geen reacties

Breng de conversatie op gang door op dit artikel te reageren!

Schrijf een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>