D66: Europa heeft digitale handelsstrategie nodig

Persbericht
Marietje

Vandaag presenteert D66-Europarlementarier Marietje Schaake haar initiatiefrapport waarin ze oproept tot een Europese digitale handelsstrategie te komen. Schaake: “Europa moet de leiding nemen om regels voor digitale handel op te stellen die onze waarden respecteren. Private bedrijven als het Chinese Alibaba stellen op dit moment al virtuele handelsvrije zones voor en NAFTA-landen onderhandelen over digitale handelshoofdstukken in NAFTA 2.0. We hebben geen tijd te verliezen.”  

Schaake: "In een wereld die constant in verbinding staat met elkaar is geen plaats voor digitaal protectionisme. Nieuwe handelsdrempels die Europese bedrijven verplichten om servers op te zetten in het buitenland of hen dwingen om de broncodes van hun software over te maken voor het ongegrond afdwingen van datalokalisatie moeten we voorkomen in handelsakkoorden."  

Databescherming

Onze nieuwe economie gaat steeds meer op data draaien. Toch is de Europese Commissie er na een jaar van interne discussies nog altijd niet in geslaagd om het vrij verkeer van data te bespreken in handelsonderhandelingen.  

Schaake: "We hebben geen tijd te verliezen. We moeten een duidelijke Europese positie innemen voor het einde van het jaar, dat voldoet aan onze hoge datebescherming standaarden. Hierbij moeten we ook het intransparante proces hervormen dat bepaalt wanneer andere landen aan onze hoge standaarden voldoen."  

Digitale rechten

Schaake is ervan overtuigd dat de Europese Unie een unieke kans heeft om digitale rechten in digitale overeenkomsten veilig te stellen. Op die manier kunnen we de rechtsstaat online beter beschermen.  

Schaake: "Handelsregels moeten digitale rechten helpen verbeteren door provisies aan te nemen over netneutraliteit, datalokalisatie, encryptie en de aansprakelijkheid van digitale tussenpersonen. Op die manier kunnen we de vrijheid van meningsuiting online een steuntje in de rug geven".