Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

D66: Europa moet actievere rol spelen in strijd tegen IS

Marietje
D66-Europarlementariër Marietje Schaake vindt dat Europa te onzichtbaar is in de aanpak van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS). Vandaag debatteert het Europees Parlement over de situatie in Irak en Syrië. Schaake: "De Europese Unie lijkt geen eenduidige strategie te hebben voor de oplossing van de crisis in Syrië en Irak. We geven terecht heel veel geld voor de humanitaire opvang van vluchtelingen in de regio, maar aan diplomatieke daadkracht ontbreekt het. EU Buitenlandchef Catherine Ashton is onzichtbaar; terwijl Obama zijn militaire coalitie verzamelt, is het stil vanuit Brussel." Europees Leiderschap Meer Europees leiderschap zou kunnen bijdragen aan een oplossing van deze crisis, denkt Schaake. "Europa staat internationaal bekend om haar diplomatieke kracht en het oplossen van conflicten. Juist daarom is het bijzonder pijnlijk dat er geen enkel Europees initiatief is geweest om bijvoorbeeld de strijdende partijen in Syrië om de tafel te krijgen of om de verschillende Iraakse groepen bij elkaar te brengen om een politieke oplossing voor een inclusief bestuur voor het land te formuleren." Breed actieplan Schaake waarschuwt dat IS niet het enige probleem is waarmee Irakezen te kampen hebben. "Zelfs al als het een internationale militaire coalitie zou lukken om IS vanuit de lucht effectief te bestrijden, dan vormt dat geen oplossing voor de fundamentele sociale en politieke problemen in Irak en de doorwoekerende oorlog in Syrië. Er moet een breed actieplan voor de regio komen waarbij alle relevante spelers worden betrokken. Hoe moeizaam de verhoudingen ook liggen, we kunnen het ons niet permitteren om landen als Rusland of Iran hier buiten te houden. Zonder hen zal er geen duurzame oplossing van de crisis komen."