D66: Goede stap voor Europese defensiesamenwerking

Persbericht
Marietje

Zojuist heeft het Europees Parlement ingestemd met de oprichting van een investeringsprogramma ter ondersteuning van Europese defensiesamenwerking. Het budget is bestemd voor projecten waar minimaal drie bedrijven uit minimaal drie lidstaten bij betrokken zijn. Schaake reageert: “Dit is een belangrijke stap voor Europese defensiesamenwerking. Door het aanjagen van samenwerking tussen verschillende lidstaten vanaf de ontwerpfase van producten en technologieën wordt duplicatie voorkomen en efficiëntie bevorderd. Daarnaast is het ondersteunen van de beginstadia cruciaal omdat er juist dan technische en financiële risico’s zijn die innovatie kunnen belemmeren.”  

Gelijk speelveld

Overeengekomen is dat het investeringsprogramma voor minstens 10% ten goede moet komen aan grensoverschrijdende deelname van het midden- en kleinbedrijf aan projecten. Schaake: “Hierdoor krijgen bedrijven uit landen met een kleinere defensie-industrie een betere positie, wat goed is voor Nederland. We moeten een gelijk speelveld creëren met een open en competitieve defensiemarkt, waarbij protectionisme door individuele lidstaten bestreden wordt.”   

Strategische autonomie

Het investeringsprogramma heeft een budget van 500 miljoen voor de periode 2019-2020 en past in een reeks van omvangrijke maatregelen ter bevordering van Europese samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie. Schaake: “De huidige instabiele wereld vereist een strategisch autonome Europese Unie. Tegelijkertijd moet de opbouw en innovatie van Europese defensiecapaciteiten niet leiden tot vervreemding van zogenaamde “derde landen” als de Verenigde Staten en straks ook het Verenigd Koninkrijk. De ontwikkeling moet daarom altijd in nauwe samenwerking met de NAVO plaatsvinden.”