Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

D66: Regering moet actievere rol spelen in handelsverdrag met de VS

Marietje
D66-Europarlementariër Marietje Schaake wil dat de Nederlandse regering een actievere rol speelt ten aanzien van een handelsverdrag tussen de EU en de VS. Vandaag is er een vergadering tussen de Europese ministers van buitenlandse handel, waar onder andere dit verdrag op de agenda staat. Schaake wil dat Nederland daar een voortrekkersrol speelt. “Vanuit het Europees Parlement ben ik al ruim een jaar bezig om de Commissie actief aan de tand te voelen en bij de les te houden om ervoor te zorgen dat de baten van dit verdrag terecht komen waar het moet, bij de Europese bevolking. Maar hier ligt ook een taak voor nationale regeringen, ze moeten die verantwoordelijkheid nemen om de onderhandelingen in goede banen te leiden. Voor Nederland als open export economie is dit verdrag heel belangrijk.” Economische kansen Een verdrag tussen de EU en de VS kan, door de versimpeling van procedures en het beter laten aansluiten van regels, veel geld en tijd schelen. Schaake: “Nederland is een exportland en onze economie kan buitenproportioneel veel baat hebben bij dit verdrag. Meer export betekent meer banen in de Rotterdamse en Amsterdamse havens en op Schiphol. Maar ook buiten de grote handelspoorten moet handel makkelijker worden. Effectievere procedures maken het goedkoper voor kleine bedrijven en ondernemers om de stap over de oceaan te maken. Dat is ook goed voor het MKB.” Verantwoordelijkheid nemen Die economische kansen zijn voor Schaake reden om vaart te maken met de onderhandelingen, maar ze vindt het ook belangrijk dat hoge Europese standaarden op het gebied van bijvoorbeeld voedselveiligheid en klimaat worden beschermd. Ook is er veel twijfel over de noodzaak van geschillen mechanismen tussen landen en investeerders. Vorige week zei premier Rutte dat hij meer tempo wil zien in de onderhandelingen. “In principe ben ik het met Rutte eens, maar het is te vroeg om te juichen, hij  moet de reële zorgen die leven bij mensen adresseren. Rutte moet niet doen alsof hij aan de zijlijn staat, de Nederlandse regering zit gewoon aan tafel bij vergaderingen over dit verdrag met de Europese onderhandelaars. Een actievere houding is nodig om de inhoud van het verdrag en daarbij het belang van de Nederlandse en Europese bevolking helder voor ogen houden. Daarmee moet de premier ambitieuzer inzetten op meer transparantie en discussie met mensen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.”