Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

EP steunt D66-initiatief: controle Europese export digitale wapens

Marietje
Het Europees Parlement heeft vanavond op initiatief van D66-Europarlementariër Marietje Schaake ingestemd met nieuwe wettelijke exportbeperkingen voor technologie waarmee autoritaire regimes burgers in de gaten kunnen houden en kunnen afluisteren. Het Parlement wil dat bedrijven voortaan bij vermoedens van mensenrechtenschendingen vooraf goedkeuring vragen voor de export. Ook moet er een Europees noodmechanisme komen om in voorkomende gevallen direct te kunnen ingrijpen. Schaake is verheugd met de steun van het Parlement. "Dit is een grote stap in de strijd tegen deze digitale wapenhandel. Het is onacceptabel dat regimes als in Syrië en Iran met Europese technologie mensenrechten schenden, laat staan dat Europese bedrijven daar actief bij betrokken zijn." Oppositie Op voorstel van Schaake stelt het Europees Parlement wijzigingen voor in een verordening die de export regelt van producten met meerdere toepassingen (dual use): traditioneel civiele onderdelen die ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals de productie van massavernietigingswapens of het verrijken van uranium. Schaake: "Bepaalde technologieën zijn in verkeerde handen effectieve wapens. Dat neemt niet weg dat technologie en internet een groot potentieel hebben om mensen wereldwijd te verbinden, controle op de macht te verstevigen en het vrije woord te bevorderen." In alle Arabische landen en het Midden-Oosten waar de afgelopen twee jaar revoluties plaatsvonden, gebruiken regimes technologie om oppositie en verzet te onderdrukken. "Maar we zien het ook in Ethiopië, Soedan en Cuba. Iran bouwt een 'halal-internet', afgesloten van het wereldwijde web. De benodigde technologie, infrastructuur, kennis of technische steun mag niet langer uit de EU komen." Controle De controle op de Europese export van dual use technologie is een belangrijk onderdeel van de strategie die Schaake op dit moment schrijft om digitale vrijheid te verankeren in het EU-buitenlandbeleid. "De nieuwe grenzeloze online wereld heeft ook donkere kanten", verklaart Schaake. "De context is essentieel. In Nederland mag de politie bijvoorbeeld na rechterlijke toetsing communicatie onderscheppen. In een land waar überhaupt geen rechtsstaat bestaat, is dat echter onbestaanbaar. Het is van groot belang dat politici en bedrijven zich van deze nieuwe werkelijkheid bewust zijn en daar op verantwoorde wijze mee omgaan." Plenaire speech --- Voor meer informatie: Marietje Schaake 06-30377921 Of haar persvoorlichter Yvonne Doorduyn +32 484 20 15 18