Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

Hervorming moet digitale markt vooruit helpen

Marietje

Vandaag stelde de Europese Commissie haar plannen voor om de Europese telecommarkt en het Europese auteursrecht te hervormen. De plannen zijn cruciaal om een echte Europese digitale markt te creëren die Europa voorbereidt op de komst van het internet of things, zelfrijdende auto’s en nieuwe manieren om muziek en nieuws te consumeren. D66-Europarlementariër Marietje Schaake: "De plannen voor de hervorming van de telecommarkt zijn een stap in de goede richting, maar de plannen om het Europees auteursrecht te hervormen zijn een drama."

Opletten voor de telecom voorstellen

Schaake: "Toegang tot een snelle internetverbinding is cruciaal voor de economie en onze hele samenleving. Daarom is het belangrijk dat overheden financieel bijdragen om die toegang mogelijk te maken, zeker wanneer telecom bedrijven niet geneigd zijn om te investeren in netwerken in sommige rurale gebieden."

"De toegevoegde waarde van EU-wetgeving in de telecomsector ligt in het bevorderen van concurrentie, waardoor meer mensen een betere toegang moeten hebben tot snellere netwerken aan een zo laag mogelijke prijs. Maar dat betekent niet dat we eigenaars van die netwerken voordelen moeten geven tegenover nieuwe, innovatieve online spelers zoals Skype of Whatsapp."

"Het blijft ook koffiedik kijken of de veiligheid en de privacy van Skype en Whatsapp gebruikers in de praktijk ook effectief gaat verbeteren door ze te laten reguleren door nationale telecom autoriteiten."

Copyrightvoorstellen zijn niet wat de EU nodig heeft

Schaake is niet blij met de voorstellen die op tafel liggen. "Het is duidelijk dat de Commissie geen ambitie wil tonen, ze blijven oude business modellen verdedigen. We hebben een echte copyrightrevolutie nodig die aangepast is aan de behoeften van de digitale kansen. Uitgevers hebben legitieme zorgen over dalende inkomsten, maar een reactionaire aanpassing van de copyrightwetgeving is niet het juiste antwoord op dit probleem."

Geen copyright voor nieuwssites

Schaake heeft de krachten gebundeld met andere Europarlementariërs uit verschillende fracties om de controversiële voorstellen van de Commissie af te wijzen om een nieuw "naburig recht" voor nieuwsproducenten in te voeren. Schaake: "Dit plan zou het einde kunnen betekenen van het internet zoals we dat nu kennen. Mensen delen nieuws door een link te posten dat een kort stukje tekst of een foto van een nieuwsbericht bevat. Dat zou illegaal kunnen worden tenzij ze op voorhand een licentie krijgen van een uitgever."