Kies Marietje!

Kandidaat lijsttrekker voor D66 in het Europees Parlement
Marietje

Democraten,

Voordat ik Europarlementariƫr werd had ik een eigen bedrijfje. Voor een van mijn opdrachten was ik vaak in de VS. Het was de Obama campagne, na de donkere Bush jaren, die me inspireerde zelf politiek actief te worden. Ik wilde de verandering waar ik op hoopte zelf in gang te zetten. Jonge mensen bij de politiek betrekken. In Europa twijfelden jonge mensen aan de waarde van hun stem, terwijl nationalistische partijen steeds meer bijval kregen voor het afbreken van al onze vrijheden en verworvenheden.

De hoop van het Obama-tijdperk voelt, nog maar tien jaar later, als een eeuwigheid geleden. In rap tempo reduceert de nieuwe Amerikaanse president de nalatenschap van zijn voorganger tot een hoopje as. Zelfs naoorlogse zekerheden zoals de sterke, betrouwbare vriendschap tussen Amerika en Europa lijken plotseling weer onzeker.

De afbraakpolitiek van Trump en zijn Europese zielsverwanten hoeft me niet te overtuigen de politiek in te gaan, want ik heb inmiddels het voorrecht van mijn positie als volksvertegenwoordiger in het Europees Parlement. Maar we beleven een adembenemend moment in de geschiedenis. De urgentie van dit moment stelt nieuwe vragen en vereist nieuwe antwoorden. Hoe kan de Europese Unie haar plek op het wereldtoneel opnieuw vestigen? Hoe waarborgen wij onze vrijheden en onze kwaliteit van leven? Hoe beschermen we de liberale democratie tegen de vijanden van de vrijheid? Die vragen houden mij dag en nacht bezig.

Als jullie lijsttrekker wil ik mijn ervaring met de grote vraagstukken van deze tijd nog steviger inzetten. Afgelopen jaren werkte ik aan eerlijke handelsregels, een sterk buitenlands- en veiligheidsbeleid, en digitalisering met respect voor mensenrechten. De komende jaren moet Europa haar huis op orde krijgen. En daar liggen kansen. Europa als koploper op het gebied van duurzaamheid, kansen op groei voor iedereen, innovatie, veiligheid en migratie. Natuurlijk verankerd in democratische waarden en de rechtstaat. Door scherpe focus en samenwerking in het politiek midden, moet D66 de Europese Unie opnieuw helpen uitvinden. Een positief alternatief bieden tegenover het populisme, en het vertrouwen terugwinnen. We hebben daarvoor nieuwe energie en vernieuwing nodig!

Er is veel veranderd sinds ik me voor het eerst verkiesbaar stelde, maar mijn missie is onveranderd. Ik ben de politiek in gegaan om te bouwen aan een sterk Europa in een veranderende wereld, en om politiek herkenbaar te maken. Mijn toewijding is nu sterker dan ooit. Bedankt voor jullie vertrouwen!

Word je enthousiast over vernieuwing en wil je meedoen? Help mij om lijsttrekker te worden! Teken de ondersteuningsverklaring hier.

Lees de steunverklaringen hier.