Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

Na Waalse cliffhanger harde lessen over schadelijk proces handelsafspraken EU

Persbericht
Marietje

D66-Europarlementariër Marietje Schaake verwelkomt het feit dat er een Belgisch akkoord is voor het ondertekenen van het handelsverdrag met Canada (CETA). De EU-Canada top moet nu zo snel mogelijk doorgang vinden. Schaake: "CETA is een goed akkoord en ik ben blij we nu de volgende stap kunnen zetten met Canada, onze sterkste bondgenoot. Het proces om hier te komen was een echte lijdensweg en is beschadigend voor de EU. Dit mag niet meer gebeuren. Daarvoor is het in de eerste plaats cruciaal dat de handelsministers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun beleid en mensen betrekken bij betere afspraken over handel. Anders blijft onduidelijkheid bestaan over welk mandaat Europese onderhandelaars echt hebben en dan wordt onderhandelingspositie alleen maar zwakker. Dat kan niet gewenst zijn. De EU heeft ook als het over klimaat of mensenrechten afspraken een sterke positie nodig."

Versterkte samenwerking
CETA is een verdrag dat reële economische voordelen biedt en de samenwerking tussen Canada en de EU versterkt om eerlijke handel te bevorderen. Tarieven worden bijvoorbeeld afgeschaft en Europese bedrijven krijgen toegang tot de Canadese openbare aanbestedingsmarkt, die dertig miljard per jaar waard is. Schaake: "CETA is goed voor onze economie, maar nog belangrijker nu Canada een verdrag met Aziatische landen gaat sluiten. Zonder CETA zullen Europese bedrijven een slechtere concurrentiepositie hebben dan bijvoorbeeld Japanse of Australische."

CETA bevat ook waarborgen voor het handhaven van standaarden en duurzame ontwikkeling. "We spreken in CETA af dat we mens, dier en milieu willen beschermen en dat we bijvoorbeeld illegale handel in diersoorten of illegale visserij tegen willen gaan. Dat is extra nodig omdat het op regels gebaseerde systeem onder druk staat door opkomende economieën. Samen met Canada staan we sterker."