Reactie Schaake (D66) op verkiezingen Turkije

Persbericht
Marietje

Gisteren werd de Turkse president Erdogan met een meerderheid van 52% herkozen. Ook in het parlement heeft zijn AK partij door een samenwerking met de nationalistische MHP partij een meerderheid. Volgens D66 Europarlementariër Marietje Schaake is de herverkiezing van Erdogan een keerpunt in de toekomst van Turkije. Onder het nieuwe presidentiële systeem heeft hij praktisch vrij spel om zijn autoritaire koers door te zetten.  

Schaake: "Erdogan is de afgelopen maanden alleen maar bezig geweest met het versterken van zijn eigen positie. Voor veel partijen was het door wetswijzigingen en de noodtoestand onmogelijk op gelijke voet campagne te voeren, onafhankelijke media werden geblokkeerd en oppositiefiguren en journalisten belandden zonder proces achter de tralies. Erdogan zal zijn autoritaire greep over Turkije alleen maar meer versterken. Dat hij zichzelf tot winnaar uitriep nog voordat alle stemmen waren geteld illustreert nogmaals de vanzelfsprekendheid van zijn machtspositie."  

Europa

De toetredingsonderhandelingen met Turkije liggen sinds het uitroepen van de noodtoestand stil. Volgens Schaake is het nu de hoogste tijd dat Europa een duidelijk en gemeenschappelijk signaal naar Erdogan stuurt. De D66'er betreurt het dat een aantal Europese regeringsleiders Erdogan met zijn overwinning feliciteerden voordat de uitslag officieel was.  

Schaake: "De boodschap vanuit Europa moet nu glashelder en eenduidig zijn. Als de noodtoestand niet onmiddellijk wordt opgeheven, slaat de deur naar Europa voor Turkije keihard dicht. Met het Turkije van Erdogan waar de rechtstaat, democratie en mensenrechten met voeten worden getreden kan Europa niet langer over toetreding onderhandelen. Eenzijdige felicitaties door leiders als Orban ondermijnen deze boodschap."  

"Het is nu essentieel dat de miljarden aan financiële steun die Turkije vanuit Europa ontvangt worden stopgezet en worden overgeheveld naar maatschappelijke organisaties. Meer dan 46% van de Turkse bevolking is het niet eens met de koers die Erdogan vaart."